GN~P noteikumi briest

Rudens pie Gaujas- jābrauc

Rudens pie Gaujas- jābrauc

Manās rokās nonāca milzīgbiezs dokuments par to kā saimniekos tālāk šijā brīnumjaukajā vietā. Rūpīgi izkopēju tās daļas, kuras skar makšķerniekus un medītājus un kopā ar komentāriem aizsūtīju kā nākas, lai MOSP var veidot savu viedokli. Manuprāt tā ir tīrā cilvēku āzēšana, ka Gauja no vienas puses tiek papildināta no audzētavām par valsts naudu, bet no otras puses mums taisās aizliegt visu kas vien iespējams. Un galvenais- KURŠ TO KONTROLĒS??? Līdz šim- daži nabaga inspektori nespēja un negribēja tikt ar muļķīgo situāciju galā.

Te ir mans izkopētais, ar mazākiem burtiem ir paskaidrojumi:
Vispirms jāatceras, ka Gaujas Nacionālā parka fonda nolikumā rakstīts kam domāta šī vieta:
…Gaujas nacionālā parka galveno uzdevumu sasniegšanu dabas aizsardzībā, kultūras mantojuma
saglabāšanā, dabas izpētes un dabas tūrisma organizēšanā…
Runājot par Dabas aizsardzību neaizmirstiet, ka zivju ziņā GNP teritorijā atrodas divas
zivjaudzētavas, kuru vajadzībām migrējošās lašveidīgās zivis tiek zvejotas upes lejtecē un pēc
noteikta laika izlaistas atpakaļ upē nemarķētas- tas nozīmē, ka praktiski neatšķiramas no dabiskā
nārsta zivīm. Bet kāpēc mākslīgās zivis neiezīmēt pirms izlaišanas nogriežot taukspuru? Tas droši vien lai uzlabotu situāciju dabas aizsardzībā. Cilvēki zinātu, ko ķer- mož ka to, ko dr’okstētu lomā paturēt un ko- nekādā gadījumā!

28.septembris un Viktora pirmais taimis dzīvē

28.septembris un Viktora pirmais taimis dzīvē

GNP katru gadu simtiem cilvēku 1.decembrī atklāj taimiņu un lašu ķeršanas sezonu. MN atļauj šīs
zivis ķert, bet aizliedz paturēt lomā. (Daļa gaujmalas publikas lašus un taimiņus ķer arī nārsta laikā.)
Kontrolējošo cilvēku trūkuma dēļ nevainīgas spiningošanas aizsegā tiek nostīvināti simtiem lašu un
taimiņu- gan dabīgās populācijas, gan audzētavu izlaistie, kas pēc jūras atgriezušies nārstot upē. Zinātnieki uzskata, ka reiz nārstojušu zivi drīkst ķert un paturēt- iespaidu uz populāciju tas neatstāj- tā uzskata Salacā.
Šobrīd mēs GNP lašveidīgo zivju populāciju nevaram saukt par neskartu, dabisku vai
nepārveidotu. Par valsts līdzekļiem jau gadu desmitiem paralēli dabiskajam nārstam tiek veidota papildus
zivju populācija. Kāpēc tā nevarētu kalpot par pamatu parka “dabas izpētei un tūrisma
organizēšanai”?

Ar inspektoriem var doties vērot nārstu

Ar inspektoriem var doties vērot nārstu

Taimiņu labā brīdī var redzēt pulka, pat bērni

Taimiņu labā brīdī var redzēt pulka, pat bērni

Paskatamies, ko paredz aizsargājamajās teritorijās darīt ar meža zvēriem:
9.19. organizēt medības ar dzinējiem vai traucēšanu biežāk kā divas reizes
kalendārajā mēnesī vienā un tajā pašā platībā, izņemot gadījumus, ja ir
konstatēti būtiski medījamo dzīvnieku nodarīti postījumi;
Tādad četrkājainie var dabūt lodi arī izņēmuma kārtībā, ja nodarījuši būtiskus postījumus! Un kā tad
ar Taimiņiem un Lašiem, kuru pateicoties audzētavām upē ir vairāk nekā dabiski iespējams.
9.20. lai nodrošinātu lašveidīgo zivju sugu aizsardzību, no 15.septembra līdz
31.decembrim:
9.20.1. makšķerēt Amatā – no ietekas Gaujā augšup pret straumi līdz ūdenskrātuves
aizsprostam Kārļos, Amatas baseina upē Kumadā, Braslā – no ietekas Gaujā augšup
pret straumi līdz Braslas HES aizsprostam, Lenčupē, Lojā, Strīķupē, Līgatnē, Raunā,
Raunas baseina upēs – Raunī un Vaivē – no ietekas Raunā augšup pret straumi līdz
Vaives dzirnavu aizsprostam;
9.20.2. makšķerēt ar mākslīgo ēsmu Gaujā;

Alatas medījot rudenī

Alatas medījot rudenī ar mušu

9.20.3. atrasties ar makšķerēšanai un zvejai sagatavotiem makšķerēšanas un zvejas
rīkiem uz tiltiem pār Gauju, ūdens tuvumā 100 metrus augšpus (pret straumi) un 100
metrus lejpus (pa straumi) šiem tiltiem, kā arī zem tiltu konstrukcijām un ūdenī;
9.21. dabiskajās ūdenstecēs un ūdenstilpēs veikt zemūdens medības un
atrasties ar zemūdens medību rīkiem ūdenī vai krastā tuvāk par 20 metriem
no krasta līnijas, izņemot ūdenstilpēs, kurās saskaņā ar normatīvajiem
aktiem par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību ir izstrādāts
licencētās makšķerēšanas nolikums un tajā ir paredzētas zemūdens medības;
Te redzams, ka makšķerniekiem GNP ar mākslīgām ēsmām ko darīt nebūs. Divpadsmito gadu
Latvijas čempionāts mušiņmakšķerēšanā parasti norisinājās Septembra pēdējā nedēļas nogalē.
Šogad tas ir paredzēts 29.septembrī, to organizēs Siguldieši- VMK “Gauja”.

Amatas malas seminārs ar Gjoranu Andersonu- to tik ne!

Amatas malas seminārs ar Gjoranu Andersonu- to tik ne!

Mušiņmakšķerēšana un spiningošana GNP ir nostādīta zemāk par citām makšķerēšanas disciplīnām.
Sākotnējais iemesls tam bija lašveidīgo cemmerēšana nārsta laikā.

Ļoha Gedercevs ar savu seno Gaujas lomu

Ļoha Gedercevs ar savu seno Gaujas lomu

Tagad iemesls ir aizmirsies, bet
aizliegumi saglabājušies.  ārzemniekus, kuri vēlas noķert un atlaist pirmsnārsta zivis GNP piesaistīt
rudenī līdz ar to ne var, ne grib. Personīgās sarunās esmu noskaidrojis ka vēl pirms gadiem diviem
GNP bija pārliecināti, ka ķert un atlaist zivi ir perversi, iespējams tas radies no mednieku
prioritātēm.
Pirms trim gadiem pieredzes apmaiņas nolūkā pats organizēju Siguldas makšķernieku dalību
sacensībās Salacā pieredzes apmaiņas nolūkā.

Gaujmalietis pirmo reizi Salacas sacensībās.Ir!

Gaujmalietis pirmo reizi Salacas sacensībās.Ir!

Skaidrs, ka ar zivīm te jēgas nevienam nav- palasīsim ko Dabas Pārvalde paredzējusi ar
dzīvniekiem darīt:
18. Nacionālā parka teritorijā, izņemot dabas rezervāta (stingrā režīma) zonu, atļauts
medīt šādus medījamos dzīvniekus:
18.1. aļņus Alces alces, staltbriežus Cervus elaphus, stirnas Capreolus capreolus un
mežacūkas Sus scrofa;
18.2. vilkus Canis lupus un lūšus Lynx lynx – epizootiju uzliesmojuma un draudu
gadījumā vai ja tie nodara nozīmīgu kaitējumu lauksaimniecības dzīvniekiem un
savvaļas sugu dzīvniekiem. Šādā gadījumā Valsts meža dienests medību atļauju
izsniedz pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pozitīva atzinuma saņemšanas. Dabas
aizsardzības pārvalde atzinumu sniedz 10 darbdienu laikā pēc Valsts meža dienesta
pieprasījuma saņemšanas.
18.3. lapsas Vulpes vulpes, bebrus Castor fiber, meža caunas Martes martes, seskus
Mustela putorius, jenotsuņus Nyctereutes procyonoides, Amerikas ūdeles Mustela
vison un ondatras Ondatra zibethicus;
18.4. mājas baložus Columba livia, pelēkās vārnas Corvus corone un žagatas Pica
pica;
18.5. ūdensputnus mākslīgās ūdenstilpēs ainavu aizsardzības zonā un neitrālajā zonā,
ja tiek lietoti šāviņi, kas nesatur svinu ;
18.6. klaiņojošus suņus un kaķus;
Ar zvēriem te viss ir kā pie cilvēkiem, no makšķernieka viedokļa skatoties. Vilkus drīkst, lūšus ar! Un manā saprašanā dabīgā upē mākslīgais taimiņš ir tas pats kas mežā klaiņojošs suns!
Nobeigumā variet paskatīties kā apkarot tos, GNP viesus, kuri gribētu atpūsties ar ūdensslēpēm vai
motorlaivām. Radz tādas vietas ap Cēsīm neatrast 40 kilometru rādiusā. Lobēliju un krasteņu vārdā!
21.14. lai nodrošinātu īpaši aizsargājamā biotopa „Mīkstūdens ezeri ar ezereņu
Isoetes, un/vai lobēliju Lobelia un krasteņu Littorella audzēm” aizsardzību – Ungura
ezerā aizliegts pārvietoties ar motorlaivām, ūdensmotocikliem un cita veida
kuģošanas līdzekļiem, kuru dzinēja jauda ir lielāka par 3,7 kW, izņemot teritorijas
aizsardzības režīma ievērošanas kontrolei un cilvēku glābšanas un meklēšanas
darbiem;
Viss, dievs dod Dabas pārvaldei uzcītību reiz atrisināt šo situāciju saskaņā ar mūsdienīgām dabas
parka pārvaldības un labiekārtošanas tendencēm!

Tiešām ierēdņi būs tādi idioti, piedodiet?

Tiešām ierēdņi būs tādi idioti, piedodiet?

Raksts par tēmu Blogs.

2 komentāri par “GN~P noteikumi briest

  1. Varbūt esmu mazlt pastulbs, bet īsti neiebraucu, par ko ir cepiens… Ļohu vakar uz Valdemārielas redzēju. Pēdējā bilde izcila! 😉 PS: Tev vajadzētu patrenēties ziņas rakstīšanas mākā…

  2. Kāpēc jākultivē dabas patērētāji, gaužoties par ierobežojumiem ūdenstransportam Ungurā, respektīvi, kāpēc gan ezerenēm un krastenēm būtu jārespektē ūdensmoči un ūdenslēpotāji, nevis otrādi?
    Ir daudz citu ūdeņu, kur trakot ar motoru, šie daži lai paliek dabas retumiem un klusuma mīļotājiem copmaņiem un citiem dabas baudītājiem.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

*
*
Web

*